โปรแกรมรับซื้อของเก่า

฿7,000.00

รายละเอียด

โปรแกรมรับซื้อของเก่า มีรุ่นต่อเครื่องชั่ง กับรุ่นไม่ต้องต่อเครื่องชั่ง

RecycleBiz (โปรแกรม RecycleBiz บริหารธุรกิจ รับซื้อของเก่า) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม RecycleBiz หรือ โปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในธุรกิจการรับซื้อของเก่า (Recycling Business) ที่ใครกำลังจะประกอบธุรกิจประเภทนี้ หรือ ทำอยู่แล้ว และต้องการที่จะหาระบบบริหารจัดการดีๆ สักตัวเข้ามาบริหารงาน ก็สามารถใช้ โปรแกรมนี้ได้ เพราะมันถูกออกแบบ และ พัฒนามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

 

ผู้ใช้งานสามารถที่จะป้อนข้อมูลของน้ำหนักของเก่าแต่ละชิ้นแยก ได้เลย ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขคำนวณข้างนอก โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติ พร้อมความสามารถออกบัตรชั่งน้ำหนักของคู่ค้าได้ โดยข้อมูลทั้งหมด สามารถนำไปออกรายงาน ในหลากหลายรูปแบบจริงๆ และยังสามารถ ส่งออกเป็นข้อมูลของ โปรแกรม Microsoft Excel ได้อีกด้วยเช่นกัน เพื่อง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ประยุกต์ใช้ต่อได้ง่ายๆ ซึ่งชื่อสินค้า สามารถตั้งได้เอง กำหนดได้เองอย่างไม่จำกัด กำหนดราคาได้หลายระดับ

 

Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมรับซื้อของเก่า RecycleBiz อย่างละเอียด)

 

การป้อนข้อมูลน้ำหนักจะสามารถป้อนเป็น 1+2+3+10 โดยโปรแกรมจะคำนวณน้ำหนักรวมให้ = 16 ให้อัตโนมัติ แล้วแสดงผลทั้งหมดในตั๋วชั่งได้

สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสามารถแก้ไขและพิมพ์บัตรชั่งน้ำหนักใหม่ได้ ซึ่งจะแก้ปัญหากรณีที่คู่ค้าของเราทำบัตรชั่งน้ำหนักหายได้ หรือตรวจสอบเมื่อ

สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลการรับซื้อ การขาย ค่าใช้จ่าย ยอดสินค้าคงคลัง สรุปรายงานการเงิน และอื่นๆ ให้ออกมาในรูปแบบของรายงาน ซึ่งจะมีการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลได้ ทำให้สามารถวิเคราะห์งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

โปรแกรมมีระบบควบคุมผู้ใช้โปรแกรมโดยการกำหนดชื่อและรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน โดยจะพิมพ์ตามชื่อผู้ใช้งานกำกับใบตั๋วชั่งเพื่อยืนยันเป็นผู้ออกตั๋วใบนั้น

สามารถขยายระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไปในงานส่วนอื่นๆที่เชื่อมโยงกัน เช่น ระบบลูกหนี้เจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และสามารถ ส่งออกข้อมูล (Export) ออกไปเป็นไฟล์ ของ โปรแกรม Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

มีความสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงตรงเป็นมาตรฐานในการใช้งานชั่งน้ำหนักสินค้าและเชื่อมั่นของลูกค้า

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ และสามารถเรียกดูรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น

สรุปรายงานยอดรับซื้อสินค้าในแต่ละวัน ทั้งน้ำหนัก และราคา ทั้งแยกประเภทสินค้า และรวมสินค้าทุกรายการ

สรุปรายงานยอดรับการขายสินค้าในแต่ละวัน หรือ ตลอดเดือนทั้งแยก และรวมสินค้าทุกรายการ

สรุปรายงานยอดสินค้าคงคลัง (สต็อกสินค้า) ทั้งแบบรวมและแยกประเภทสินค้า

สรุปรายงานยอดการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละวัน เลือกดูได้แบบสินค้าทั้งหมด และแบบประเภทสินค้า

สรุปรายงานด้านการเงิน แสดงสรุปน้ำหนักรับเข้า ขายออก เป็นเงิน ส่วนต่าง(ส่วนกำไร) ในสินค้าแต่ละชนิด

สรุปยอด รายรับ/รายจ่าย ของยอดซื้อ-ขาย ค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งแยกแต่ละประเภทในแต่ละวันของรอบเดือน (Daily Money)

ใบตั๋วชั่งทำรายการรับซื้อสินค้าได้ไม่จำกัด

สามารถตั้งชื่อสินค้าได้ไม่จำกัด

การใช้งานโปรแกรมง่ายมากเพียงแค่กดปุ่มตัวเลขเท่านั้น ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็สามารถใช้งานได้ง่าย

ใช้รหัสสินค้า แทนชื่อ เป็นตัวเรียกชื่อสินค้ารวดเร็วในการบันทึก พร้อมรันเลขที่ตั๋วให้ทั้งใบตั๋วรับซื้อ และใบขายสินค้า เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ และสามารถกำหนดราคาสินค้าได้ 4 ราคาหรือ 4 เกรด

ใช้รหัสลูกค้าในการเก็บประวัติลูกค้าไว้ ทำให้ง่ายแก่การทำงาน พร้อมทั้งสามารถตั้งเกรด ลูกค้าได้ 4 เกรด เพื่อให้อิงกับราคาที่ตั้งไว้

ใบขายสินค้า มีเลขที่ใบขายออกให้เป็นแบบ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ชนิดที่มีชื่อที่อยู่ลูกค้าพร้อม

สามารถทำการ ลบ แก้ไข ข้อมูล ต่างๆ ได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เช่น เลือกสินค้าผิด ใส่ราคาผิด เป็นต้น

โปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นหรือแชร์อุปกรณ์ได้

มีบริการหลังการขายที่ดี ดูแลเอาใจใส่ท่านตลอด พร้อมติดตั้งและสอนการใช้งานลูกค้าทั่วประเทศ ฟรี

มีรูปแบบใบชั่งรับซื้อสินค้าให้เลือก มีทั้งแบบ มีตัวเลขจดมาโชว์ เช่น 1+2+3+10 และแบบไม่แสดงตัวเลขที่จด

สามารถบันทึกรายได้อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อรายงานตอนสิ้นเดือนว่า มีรายได้ทั้งหมดเท่าไร (ขายสินค้า + รายได้อื่นๆ) และรายจ่ายทั้งหมดเท่าไร (ซื้อสินค้า + รายจ่ายอื่นๆ) จะทำให้ทราบว่ามีเงินคงเหลือในระบบเท่าไหร่